Bismuth Oxide (Bismuth Trioxide) 500 ก./ห่อ

฿2,000.00

Bismuth Oxide (Bismuth Trioxide)
รายละเอียดสินค้า:
สำหรับโรงเรียนหรือการทดลองในห้องแล็ป เหมาะกับการใช้ในการศึกษา นอกจากคุณสมบัติทางไฟฟ้าแล้ว คุณสมบัติ การขยายตัวทางความร้อนยังมีความสำคัญมากเมื่อพิจารณาการใช้งานที่เป็นไปได้สำหรับอิเล็กโทรไลต์ที่เป็นของแข็ง

รายการสินค้าอื่นๆ:
※Bismuth Oxide (Bismuth Trioxide) 500 ก./ห่อ ราคา 2,000 บาท
※Di-Ammonium Hydrogen Phosphate 500 ก./กระป๋อง ราคา 950 บาท
※Ammonium Thiocyanate AR 500 ก./ขวด ราคา 950 บาท
※Ammonium Sulfate AR 1 กก./กระป๋อง ราคา 600 บาท
※Barium Acetate AR 500 ก./กระป๋อง ราคา 2,300 บาท
※Barium Nitrate AR 500 ก./กระป๋อง ราคา 1,200 บาท
※Barium Sulfate Extra Pure 500 ก./กระป๋อง ราคา 750 บาท
※Beef Extract Powder 500 ก./กระป๋อง ราคา 2,400 บาท
※Benzene AR 2.5 Lt./ขวด ราคา 1,700 บาท
※Bismuth Oxide (Bismuth Trioxide) 500 ก./กระป๋อง ราคา 4,200 บาท

Description

  • Bismuth Oxide (Bismuth Trioxide) 500 ก./ห่อ ราคา 2,000 บาท

Reviews

There are no reviews yet.
Be the first to review “Bismuth Oxide (Bismuth Trioxide) 500 ก./ห่อ”