แว่นตากันสาร

฿60.00

  แว่นตานิรภัยเป็นอุปกรณ์ป้องกันดวงตาที่หาได้ง่ายรูปร่างลักษณะคล้ายกับแว่นตาโดยทั่วไปแต่จะแตกต่างกันในส่วนของความทนทานแข็งแรงและวัสดุที่ใช้ทำแว่นกับเลนส์ที่ใช้ตามความจำเป็นของลักษณะงานแต่ละชนิดเช่นป้องกันแสงจ้าป้องกันความร้อนป้องกันสารเคมีรังสีกันลมหรือต้านแรงกระแทกส่วนใหญ่จะทำจากวัสดุประเภทโพลีคาร์บอเนตซึ่งมีทั้งชนิดที่มีกระบังด้านข้างช่วยป้องกันเศษสิ่งของวัสดุกระเด็นเข้าทางด้านข้างกับชนิดไม่มีกระบังด้านข้างใช้สาหรับป้องกันอันตรายเข้าทางด้านหน้าเท่านั้นและมีทั้งแบบที่สามารถปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานได้กับแบบที่คงที่วัสดุที่ใช้ทำกรอบแว่นนั้นมีทั้งที่ทามาจากโลหะและพลาสติกและชนิดผสมระหว่างโลหะกับพลาสติกที่มีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนดูดซึมเพื่อป้องกันการติดเชื้อต่างๆ ได้ง่ายไม่มีกลิ่นหรือเป็นพิษกับผู้ใช้

Description

  แว่นตานิรภัยเป็นอุปกรณ์ป้องกันดวงตาที่หาได้ง่ายรูปร่างลักษณะคล้ายกับแว่นตาโดยทั่วไปแต่จะแตกต่างกันในส่วนของความทนทานแข็งแรงและวัสดุที่ใช้ทำแว่นกับเลนส์ที่ใช้ตามความจำเป็นของลักษณะงานแต่ละชนิดเช่นป้องกันแสงจ้าป้องกันความร้อนป้องกันสารเคมีรังสีกันลมหรือต้านแรงกระแทกส่วนใหญ่จะทำจากวัสดุประเภทโพลีคาร์บอเนตซึ่งมีทั้งชนิดที่มีกระบังด้านข้างช่วยป้องกันเศษสิ่งของวัสดุกระเด็นเข้าทางด้านข้างกับชนิดไม่มีกระบังด้านข้างใช้สาหรับป้องกันอันตรายเข้าทางด้านหน้าเท่านั้นและมีทั้งแบบที่สามารถปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานได้กับแบบที่คงที่วัสดุที่ใช้ทำกรอบแว่นนั้นมีทั้งที่ทามาจากโลหะและพลาสติกและชนิดผสมระหว่างโลหะกับพลาสติกที่มีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนดูดซึมเพื่อป้องกันการติดเชื้อต่างๆ ได้ง่ายไม่มีกลิ่นหรือเป็นพิษกับผู้ใช้

Reviews

There are no reviews yet.
Be the first to review “แว่นตากันสาร”