สีเคมีน้ำเงิน

฿8.00

ความสำคัญของสีเคมี
1. ช่วยเพิ่มหรือเน้นหรือรักษาความเป็นเอกลักษณ์สีของผลิตภัณฑ์
2. ช่วยแต่งเติมสีสันของผลิตภัณฑ์ เช่น ยาหม่อง,เทียน,พิมเสนน้ำ
3.ใส่เพียงเล็กน้อย หรือ ปลายไม้จิ้มฟันเท่านั้น 

Description

ความสำคัญของสีเคมี
1. ช่วยเพิ่มหรือเน้นหรือรักษาความเป็นเอกลักษณ์สีของผลิตภัณฑ์
2. ช่วยแต่งเติมสีสันของผลิตภัณฑ์ เช่น ยาหม่อง,เทียน,พิมเสนน้ำ
3.ใส่เพียงเล็กน้อย หรือ ปลายไม้จิ้มฟันเท่านั้น 

การใช้ประโยชน์สีเคมี
 การใช้สำหรับตกแต่งทั่วไปที่ไม่มีสี เพื่อให้มีสีเป็นที่ดึงดูดใจผู้บริโภค
เช่น ยาหม่อง เทียน  พิมเสน พาราฟิน เป็นต้น

Reviews

There are no reviews yet.
Be the first to review “สีเคมีน้ำเงิน”