ขวดบีบน้ำกลั่น 500 มล. มีสเกล

฿90.00

ขวดสำหรับใช้ฉีดหรือพ่นน้ำหรือสารละลาย ออกมาผ่านทางปลายด้านบนที่มีขนาดเล็กคล้ายหัวฉีด เพื่อล้างทำความสะอาดเครื่องแก้ว เช่น หลอดทดลอง ขวดก้นกลม ขวดรูปชมพู่ ฯลฯ หรือทำความสะอาดเครื่องจักร ซอก ลึก เป็นต้นฝาที่ใช้ปิดขวดฉีดน้ำกลั่นจะมีลักษณะเป็นเกลียว หมุนให้แน่นด้วยมือ เมื่อต้องการฉีดน้ำกลั่นออกมาก็ใช้มือบีบที่ขวดน้ำกลั่น เพื่อเพิ่มความดันภายในน้ำหรือของเหลวที่บรรจุอยู่ภายใน วัสดุที่ใช้ทำขวดฉีดน้ำกลั่นจะใช้พลาสติกชนิดโพลีเอทิลีน (PE) ซึ่งมี ซึ่งส่วนใหญ่ Wash bottle จะเป็น LDPE (Low density polyethylene) มีคุณสมบัติยืดหยุ่นสูง ทนต่อสารอินทรีย์หรือตัวทำละลายแต่ในห้องปฏิบัติการ จะมีการบรรจุตัวทำละลายพื้นฐานในขวดน้ำกลั่นด้วย เพื่อใช้เป็นสารทำความสะอาดเครื่องแก้ว เช่น อะซีโตน ไอโซโพรพานอล หรือ เอทานอล อาจจะใช้ Wash bottle ที่ผลิตมาเพื่อใส่สารตัวทำละลายข้างต้นโดยเฉพาะ เช่น Acetone Wash bottle, Isopropanol Wash bottle และ Ethanol Wash bottle เป็นต้น

Description

ขวดสำหรับใช้ฉีดหรือพ่นน้ำหรือสารละลาย ออกมาผ่านทางปลายด้านบนที่มีขนาดเล็กคล้ายหัวฉีด เพื่อล้างทำความสะอาดเครื่องแก้ว เช่น หลอดทดลอง ขวดก้นกลม ขวดรูปชมพู่ ฯลฯ หรือทำความสะอาดเครื่องจักร ซอก ลึก เป็นต้นฝาที่ใช้ปิดขวดฉีดน้ำกลั่นจะมีลักษณะเป็นเกลียว หมุนให้แน่นด้วยมือ เมื่อต้องการฉีดน้ำกลั่นออกมาก็ใช้มือบีบที่ขวดน้ำกลั่น เพื่อเพิ่มความดันภายในน้ำหรือของเหลวที่บรรจุอยู่ภายใน วัสดุที่ใช้ทำขวดฉีดน้ำกลั่นจะใช้พลาสติกชนิดโพลีเอทิลีน (PE) ซึ่งมี ซึ่งส่วนใหญ่ Wash bottle จะเป็น LDPE (Low density polyethylene) มีคุณสมบัติยืดหยุ่นสูง ทนต่อสารอินทรีย์หรือตัวทำละลายแต่ในห้องปฏิบัติการ จะมีการบรรจุตัวทำละลายพื้นฐานในขวดน้ำกลั่นด้วย เพื่อใช้เป็นสารทำความสะอาดเครื่องแก้ว เช่น อะซีโตน ไอโซโพรพานอล หรือ เอทานอล อาจจะใช้ Wash bottle ที่ผลิตมาเพื่อใส่สารตัวทำละลายข้างต้นโดยเฉพาะ เช่น Acetone Wash bottle, Isopropanol Wash bottle และ Ethanol Wash bottle เป็นต้น

Reviews

There are no reviews yet.
Be the first to review “ขวดบีบน้ำกลั่น 500 มล. มีสเกล”