กรวยพลาสติก 70 มม.

฿3.00

กรวยกรองพลาสติก ใช้สำหรับเทของเหลวหรือวัสดุที่เป็นเม็ดเล็กๆ ลงในอุปกรณ์/ภาชนะที่มีปากแคบหรือการเทสารละลายจากภาชนะที่มีขนาดใหญ่กว่าไปยังภาชนะขนาดเล็ก หากไม่ใช้อุปกรณ์กรวยพลาสติกอาจทำให้หกเสียหายได้

Description

กรวยกรองพลาสติก ใช้สำหรับเทของเหลวหรือวัสดุที่เป็นเม็ดเล็กๆ ลงในอุปกรณ์/ภาชนะที่มีปากแคบหรือการเทสารละลายจากภาชนะที่มีขนาดใหญ่กว่าไปยังภาชนะขนาดเล็ก หากไม่ใช้อุปกรณ์กรวยพลาสติกอาจทำให้หกเสียหายได้

Reviews

There are no reviews yet.
Be the first to review “กรวยพลาสติก 70 มม.”