กรวยกรอง 5 นิ้ว (คละสี)

฿25.00

ใช้สำหรับเทของเหลวหรือวัสดุที่เป็นเม็ดเล็กๆ ลงในอุปกรณ์/ ภาชนะที่มีปากแคบ หรือการเทสารละลายจากภาชนะที่มีขนาดใหญ่กว่าไปยังภาชนะขนาดเล็ก หากไม่ใช้อุปกรณ์กรวยพลาสติกอาจทำให้หกเสียหายได้

Description

ใช้สำหรับเทของเหลวหรือวัสดุที่เป็นเม็ดเล็กๆ ลงในอุปกรณ์/ ภาชนะที่มีปากแคบ หรือการเทสารละลายจากภาชนะที่มีขนาดใหญ่กว่าไปยังภาชนะขนาดเล็ก หากไม่ใช้อุปกรณ์กรวยพลาสติกอาจทำให้หกเสียหายได้

Reviews

There are no reviews yet.
Be the first to review “กรวยกรอง 5 นิ้ว (คละสี)”